Karadenizbesyildiz
 


Tasarım aşamasındadır.

YORUMLAR (1)
Minimum maliyet, maksimum memnuniyet
Globalleşen dünyada yaşanan değişimler ve gelişmeler paralelinde, inovasyon faaliyetlerimiz de dahil olmak üzere, süreçlerimizin etkinliğini ve güncelliğini sağlayarak çalışanlarımıza, müşterilerimize, çevre ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek.
Misyon
hizmetlerini açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılayacak şekilde düzenlemek ve denetlemek, sektörde dengeleyici rol oynamak, aynı zamanda ulusal ve uluslararası alanlarda bilgi birikimini yönetmek.

Vizyon
Şehir hayatını kolaylaştıran, çevreye duyarlı, alternatif enerji kaynaklarını yönetebilen lider kuruluş olmak.

Temel Amaç
Kamu ve özel sektör kaynaklarıyla memnuniyeti odaklı, uygun maliyetli, sürdürülebilir hizmeti vermek.

Temel Değerler:
Adil
Faaliyetlerini yerine getirirken adaletten ve doğruluktan ayrılmaz; paydaşları arasında hiçbir ayrım yapmaz.

Güvenilir
Tüm kaynakları ile her zaman ve her koşulda paydaşlarına hizmet verir, sorumluluğunun bilincindedir ve paydaşlarına taahhüt ettiği hizmet esaslarına uyar.

Katılımcı
Çeşitli kurum, işletme ve paydaşlar ile işbirliği yapar. Hizmet kalitesini artırmak için çalışanlarının, tedarikçilerinin ve işbirliklerinin fikirlerine değer verir.

. Her türlü yasal mevzuata uyar; memnuniyetini arttırmak ve çevreye olan etkilerini azaltmak için projeler geliştirir; çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini öncelikli olarak gözetir; sosyal sorumluluk projelerine destek verir.

Yenilikçi
Teknolojik gelişmelere ayak uydurur; maksimum memnuniyet ve minimum maliyet için değişim ve yeniliklere öncülük eder.

  Hami Iş
02 Ekim 2013 - 11:41